Rozmieszczenie funkcji organicznych w strukturze wieloczłonowego podmiotu gospodarczego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje