Podkładka edukacyjna. Procent, potęgowanie, działania na liczbach, skrócone mnożenie

Wyposażenie szkolne

Informacje