Humor w perspektywie kulturowo-językowej

Nauki humanistyczne

Informacje

Publikacja \"Humor w perspektywie kulturowo-językowej\" stanowi przykład nowoczesnego, interdyscyplinarnego opisu oraz interpretacji wybranej - niezwykle złożonej i wieloaspektowej - kategorii kulturowej. Przyjęte koncepcje badawcze wpisują się w różne obszary współczesnej refleksji...

Cena: 27,89
Dostępność: dostępny od ręki