Elementy rachunkowości. Podręcznik dla liceum profilowanego - profil ekonomiczno-administracyjny. Część 1.

Podręczniki

Informacje

Podręcznik opracowano na podstawie programu nauczania liceum profilowanego - profil ekonomiczno-administracyjny dla bloku tematycznego \"Elementy rachunkowości\" (nr dopuszczenia LP-EA/MENiS/2002.04.30). W podręczniku ujęto treści dotyczące modułu 1 - Zasady rachunkowości. Opracowanie ma...

Cena: 13,97
Dostępność: dostępny do tygodnia