Żywe problemy historii języka

Nauki humanistyczne

Informacje

Niniejszy tom jest efektem współpracy historyków języka polskiego będącej reakcją na coraz liczniejsze świadectwa wygasania naukowego obrazu przeszłości językowej powstałego w toku dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego oraz na nasilającą się potrzebę wypracowania...

Cena: 26,88
Dostępność: dostępny od ręki