Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez studia genderowe do języka komunikowania

Socjologia

Informacje

`Niniejszy tom charakteryzuje niejednorodny dobór tematów. Poszczególne artykuły różni nie tylko tematyka, ale także metodologia, co pozwala zaprezentować heterogeniczne spojrzenie na środki masowego przekazu i przypuszczalnie przyczyni się do zwiększenia kręgu potencjalnych...

Cena: 32,93
Dostępność: dostępny do tygodnia