Sporządzanie polityki rachunkowości w firmie - przykład praktyczny

E-książki

Informacje

borówka amerykańska

Każda jednostka podlegająca przepisom ustawy o rachunkowości ma obowiązek w momencie otwarcia ksiąg borówka amerykańska rachunkowych posiadać opracowane i zatwierdzone przez kierownika jednostki własne zasady (politykę) rachunkowości.

Cena: 15,92 16,92 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie