Pątnicy z macierzyzny

Powieść polska

Informacje

fotele do spania dla dzieci

Powieść o polskim katolicyzmie stadionowo-pielgrzymkowym. Słowo o zabobonnej wierze ludu naszego, przyuczonego przez ojców duchownych do myśli na klęczkach i do fotele do spania dla dzieci śpiewu pokutnego. Książka jeszcze o tym, jak trudno iść pod pątniczy prąd, z głową podniesioną, i patrzeć w górę, nad...

Cena: 10,00
Dostępność: dostępny do tygodnia