Berlin Ustrój i rola w systemie politycznym RFN po 1989 r.

Historia

Informacje

Mamy tu do czynienia z monografią, w której autorka w sposób przekonywujący zajmuje się historią Berlina, jego ustrojem politycznym, jak również rolą Berlina w systemie politycznym Niemiec. Autorka w treści pracy kładzie szczególny nacisk na rozeznanie rozwiązań ustrojowych i...

Cena: 39,13
Dostępność: dostępny od ręki